ASIAKASPALVELU

Otamme mielipiteesi vakavasti!

Fiat Suomi arvostaa laatua, vastuullisuutta ja ammattimaisuutta kaikilla osa-alueilla. Siksi kuuntelemme mielellämme sinua ja vastaamme kysymyksiisi. Kiitos jo etukäteen näkemyksistäsi.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Puhelin.: + 800 342 800 00

ASIAKASPALVELUMME tarjoaa:

Tiepalvelu, 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa.

Yleistä ja teknistä tietoa automalleista, valikoimasta ja toiminnasta sekä myynnistä, tuotteista ja palveluista.

*Halutessasi voit kysyä puhelinoperaattoriltasi puhelun tarkan minuuttihinnan. Matkapuhelimella soitettujen puhelujen hinnat saattavat vaihdella maittain ja operaattoreittain.

Valitse yhteydenottosi aihealue:

Tietoja:

Yritys

Tuotteet

Palvelut

Asiakaspalvelu

Tietoja:

Yritys

TuotteetHinnat
Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


Tietoja:

Yritys

Kiitos

YHTEYDENOTOSTA.

ILMOITUKSESI KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISIMMAN PIAN

Tietoja:

Yksityishenkilö

Tuotteet

Palvelut

Asiakaspalvelu

Tietoja:

Yksityishenkilö

TuotteetHinnat
Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


Tietoja:

Yksityishenkilö

Kiitos

YHTEYDENOTOSTA.

ILMOITUKSESI KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISIMMAN PIAN

VALITUKSET

Yritys

Yhteydenoton syy

VALITUKSET

Yritys

Myynti Hinnat
Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):

Non ricordo il nome del rivenditore? Trova un rivenditore

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


VALITUKSET

Yritys

TakuunHinnat
Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):
Kyllä El

Non ricordo il nome del rivenditore? Trova un rivenditore

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


VALITUKSET

Yritys

MuuHinnat
Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


VALITUKSET

Yritys

Kiitos

YHTEYDENOTOSTA.

ILMOITUKSESI KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISIMMAN PIAN

VALITUKSET

Yksityishenkilö

Yhteydenoton syy

VALITUKSET

Yksityishenkilö

Salg og serviceHinnat
Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


VALITUKSET

Yksityishenkilö

TakuunHinnat
Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):
Kyllä El

Non ricordo il nome del rivenditore? Trova un rivenditore

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


VALITUKSET

Yksityishenkilö

MuuHinnat
Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


VALITUKSET

Yksityishenkilö

Kiitos

YHTEYDENOTOSTA.

ILMOITUKSESI KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISIMMAN PIAN

Ehdotukset

Yritys

Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


Ehdotukset

Yritys

Kiitos

YHTEYDENOTOSTA.

ILMOITUKSESI KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISIMMAN PIAN

Ehdotukset

Yksityishenkilö

Täytä vähintään yksi kenttä (puhelin tai matkapuhelin):

YKSITYISYYS


Painamalla LÄHETÄ -painiketta vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Tietosuojaselosteen
X

Tietosuojaseloste


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Antamiasi henkilötietoja ("Tiedot") tullaan käsittelemään seuraaviin tarkoituksiin:
a) pyydettyjen palveluiden ("Palvelut") tarjoamiseksi FCA Italy S.p.A.:n ("Yritys") kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti;
b) jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen.

 

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Mikäli et anna Yritykselle pakollisiksi merkittyjä Tietoja, Yritys ei pysty tarjoamaan Palveluaan. Toisaalta vapaaehtoisiksi merkittyjen Tietojen antamatta jättäminen ei estä sinua käyttämästä Palvelua.

 

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

 

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö.
Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.
Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse dpo@fcagroup.com.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää Palvelun tarjoamista varten käsiteltäviä Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen.

 

OIKEUTESI

Voit käyttää seuraavia oikeuksia:
1. oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja sinulla on tarvittaessa oikeus saada pääsy näihin Tietoihin;
2. oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5. vastustamisoikeus tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia kirjoittamalla osoitteeseen FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com.


Ehdotukset

Yksityishenkilö

Kiitos

YHTEYDENOTOSTA.

ILMOITUKSESI KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISIMMAN PIAN

​​​​